Call now »Hemen Ara +90 530 04 470 49 Çıralı - Kemer - Antalya - Türkiye

Turkish Arabic Dutch English French German Italian Persian Russian

Çıralı 'nın Bitki Mirasi

Çıralı 'da doğa koruma açısından üç ana bitki yaşam alanı bulunmaktadır.

Bitkiler Bitkiler 1. Kıyı kumulları özellikle iç kısımlardaki Fıstık Çamı (pinus pinea) ormanı kapsayacak biçimde kumsalın orta ve kuzey bölümleri.
2. Yanartaş 'a kadar olan hat boyuncaYılantaşı (serpantin) Dere Kılıçları.
3. Köyün arkasında yer alan sarp Kireçtaşı Kayalıkarı ve Olimpos Arkeolojik SİT Alanına doğru, derenin güney kısmı.

Published in K2 News

Çıralı

  • Yanartaş ( Chimera )
    Yanartaş ( Chimera )

    Çıralı 'nın Olimpos 'la birlikte anılmasının nedenlerinden birisi kumsallarının birbirine yakın olması ise de, kanımızca asıl neden,Yunan Mitolojisine başlı başına bir efsane kazandıran Yanartaş'ın Çıralı 'ya yakın olması ve Çıralı 'nın adını Yanartaş 'dan almasıdır. Yanartaş adı verilen, sürekli yanan doğal gaz çıkışlarıÇıralı 'yı kuzeybatıdan çeviren ofiyolitik kayaçlar içerisinde yer almaktadır. Yunan Mitolojisindeki antik dönemde Khimaira Efsanesi burada geçmiştir. Azra Erhat 'ın Mitoloji Sözlüğü' nde Khimaira bahsi şöyle anlatılır;

Foto Galeri